Žurnalas „Švyturys“ Peterborough mieste buvo pradėtas leisti 2010 m. gruodžio mėn. (redaktorė - Judita Grublienė).
Žurnalas buvo leidžiamas lietuvių kalba ir buvo skirtas Peterborough miesto lietuviams.
Popierinis žurnalo variantas buvo leidžiamas iki 2015 m. lapkričio mėn. Žurnalo leidybą rėmė Peterborough miesto savivaldybė, privatus Millfield medicinos centras (S. Kennedy), lietuvis verslininkas A. Meckauskas, lietuvis labdarys St. B. Vaitkevičius, kun. P. Tverijonas.
Žurnale buvo spausdinama miesto lietuviams aktuali informacija iš LR ambasados Londone, iš vietinės miesto valdžios bei įvairių miesto institucijų bei organizacijų, straipsniai apie Peterborough gyvenančius ir aktyviai veikiančius lietuvius, taip pat - emigrantams svarbi informacija iš Lietuvos.
Žurnalas buvo leidžiamas kas mėnesį, 200 - 300 vnt. tiražu. Vėliau - kartą į tris mėnesius.
Nuo 2017 m. žurnalas persikėlė į internetinę erdvę ir šiuo metu galima jį rasti fb paskyroje Švyturys Peterborough ir tinklapyje, adresu: www.svyturys.org
Iki 2011 m. rugpjūčio mėn naudojome šį logotipą.
nuo 2011 m. rugpjūčio mėn iki šiol naudojamas logotipas
APIE MUS
ATGAL