Kovo 11 - osios paminėjimas
2018 m. kovo 10 d. Peterborough Lietuvių Bendruomenė „Švyturys“ minėjo Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo Dieną, Kovo 11 - ąją.
Kartu su mūsų bendruomene švęsti šios šventės atvyko LR Ambasadorius JK R. Norkus ir Ministrė Patarėja N. Bacevičienė, Peterborough miesto Meras, Mr. John Fox su sutuoktine Judy, Peterborough savivaldybės atstovai - miesto Bendruomenių Tarybos narė Irene Walsh, atstovė bendruomenių jungimui Bernadetta Omondi.
Oficialioji šventės dalis vyko Peterborough lituanistinėje mokykloje „Gintarėlis“. Visus šventės dalyvius pasveikino mokyklos direktorė J. Kensminienė. Oficialieji asmenys, šventės svečiai, sakė sveikinimo kalbas, buvo sugiedotas LR valstybinis himnas, vyko šventinis koncertas. Mokyklos mokinių lietuvių liaudies šokių būrelis, vadovaujamas mokytojos J. Trumpickienės, šoko lietuvių liaudies šokius, mokyklos muzikos mokytoja Jurgita Banionienė ir sielovados kursų vadovas S. Arbočius atliko E. Masytės dainą „Laisvė“.
LR Ambasadorius JK R. Norkus, Ministrė Patarėja N. Bacevičienė, Peterborough miesto Meras Mr. John Fox su sutuoktine Judy, miesto savivaldybės atstovai apsilankė mokyklos vaikų darbelių Kaziuko mugėje.
Antroji šventės dalis vyko lietuviškame restorane „Kaimas“, kur LR Ambasadorius JK R. Norkus ir Ministrė Patarėja N. Bacevičienė bei Peterborough miesto Meras Mr. John Fox ir jo sutuoktinė Judy, miesto savivaldybės Bendruomenių Sąjungos pavaduotojas Mr. Abdul Malik susitiko su Peterborough miesto lietuviais ir po oficialių sveikinimo kalbų bendravo su jais šventiškoje atmosferoje.
Renginį organizavo Peterborough Lietuvių Bendruomenė „Švyturys“: Peterborough lituanistinė mokykla „Gintarėlis“, paramos ir labdaros organizacija „Mamų Unija“, Peterborough lietuvių katalikų bažnyčia.
Renginį rėmė - verslininkas A. Meckauskas, tarptautinės klasės floristė E. Semenauskienė, tautodailininkė D. Zamarienė, kompanijos „Švenčių Paslaugos Jums/Dekoras“ savininkai.
ATGAL