Lietuvių katalikų centras "Židinys"
Lietuvių katalikų centras "Židinys" įkurtas kunigo daktaro Stepono Matulio 1965 metais Notingeme, UK.
Zidinys