Poezijos Pavasaris 2018 JK:
Londonas - Hull - Peterborough - Nottingham. Poetiniai skaitymai, dainavimai ir pasikalbėjimai.
Ačiū svečiams iš Lietuvos, poetams Vytautui V. Landsbergiui ir J. Jasponytei. Ačiū LR Ambasadoriui JK R. Norkui, LR Ambasados Ministrei Patarėjai N. Bacevičienei. Ačiū ‘Knygnešio’ direktorei L. Garnytei. Ačiū Hull lietuvių teatro trupės vadovei Ingridai. Ačiū Peterborough lituanistinės mokyklos ‘Gintarėlis’ vadovei J. Kensminienei. Ačiū JK Lietuvių Katalikų Bendrijos ‘Židinys’ Nottinghame vadovams R. ir D. Furmonavičiams.
Ačiū visiems, kurie prisidėjo, organizuojant šią nuostabią poezijos šventę.
LONDON
HULL
PETERBOROUGH
NOTTINGHAM